Systeem/meettool t.b.v. scannen grond tijdens boren

1 september 2021

EBC Glasvezeltechniek Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Doel is het ontwikkelen van een systeem waarmee tot 1 à 1,5 meter voor de boorkop obstakels in de grond zoals zwerfkeien, bommen, kunststof leidingen kunnen worden getraceerd en de omvang hiervan in beeld kan worden gebracht, zodat men de boorrichting en diepte gericht in één keer kan bijsturen. Doordat de omvang van bijvoorbeeld de zwerfkei met het beoogde systeem bekend is, kan de boormeester gericht bijsturen, terwijl dat op dit moment niet zo is en het regelmatig gebeurt dat de boorkop meerdere keren tegen hetzelfde obstakel botst.

Uiteraard moet het beoogde instrument compact zijn (moet mee met het boren in de grond), snel een beeld kunnen creëren (niet zoals bij een MRI waarbij het ca. 10 minuten duurt voor het plaatje is gerealiseerd) en moet er draadloos gecommuniceerd worden van het instrument naar de boormeester. De boormeester moet de dreiging zien komen en daar tijdig op kunnen sturen.

De werkzaamheden zullen bestaan uit onderzoek, ontwikkelen concept, realisatie prototype en testen.